logo aladdin
 

Hoofdlijnen beleidsplan


Hoe werkt het?

Stichting Aladdin verwijst op hun website www.stichtingaladdin.org naar www.wishlink.nl Op de website WishLink wordt de data verzameld van mensen met wensen en talenten. Na registratie mag iedereen 1 tot 3 wensen en 1 tot 3 talenten invullen. Als er een match is, ontvangen beide mensen bericht via hun e-mail en kunnen zij contact met elkaar opnemen en hun gegevens uitwisselen.


Statutaire doelstelling

 • Mensen met elkaar verbinden
 • Onbaatzuchtigheid bevorderen
 • Contact tussen vreemden stimuleren
 • Eigenwaarde te laten groeien door bewustwording van eigen talenten
 • Kennis en wijsheid uit te wisselen
 • Eenzaamheid te verminderen
 • De betaalcultuur veranderen
 • Oordeelvrije omgang met elkaar
 • Armoedebestrijding
 • De wereld een beetje mooier maken

Missie /visie

Aladdin stelt als doel om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen met dit maatschappelijk project. Het is geschikt voor alle leeftijden en alle doelgroepen. Het sluit naadloos aan bij de participatiesamenleving. Daarom willen we er ook zoveel mogelijk zorginstellingen en maatschappelijke organisaties bij betrekken. Als dit project op scholen geïmplementeerd wordt, kan de jeugd een nieuwe manier van maatschappelijk denken leren.


In principe staat bij Aladdin privacy hoog in het vaandel, maar voor diegenen die willen, kunnen hun vervulde wensen op Facebook plaatsen, waardoor Aladdin meer bekend wordt. We hopen te bereiken dat Aladdin in de toekomst uitgroeit tot een grote organisatie; een ‘Facebook zónder face maar met een hart’ ‘A new way of life’, waarin elk mens op aarde zich gelukkiger gaat voelen.


Doelen

 • Op 1 maart 2018 wordt website Wish Link gelanceerd
 • 1 mei 2018 start promotie op Vughtse scholen en daarna bij zorginstellingen in samenwerking met Welzijn Vught, Vughtse politiek en burgemeester en wethouders
 • Vughtse bedrijven betrekken voor sponsoring
 • 1 november 2018 landelijke uitbreiding
 • Fondsenwerving
 • Ambassadeurs werving
 • ANBI status
 • Activiteitenplan vrijwilligers

Financiën

Er zullen twee soorten kosten worden gemaakt.

 • Kosten voor marketing en het onderhouden van de Stichting
 • Kosten voor het uitvoeren van specifieke wensen, die niet helemaal zonder geld vervuld kunnen worden.

Donatie
Bedrijven of particulieren kunnen doneren. Bedrijven kunnen gedurende een bepaalde periode een ruimte op de homepage van Wish Link huren.


Winstoogmerk
Stichting Aladdin heeft geen winstoogmerk. De winsten zullen als reserve voor marketing, websites, en uitgaven in directe relatie met de wensvervulling worden gebruikt.


Opstartkosten
Ontvangen opstartkosten van het Haëlla fonds: €500
Nog onbekend bedrag voor de website van het Vughtse Jeugdfonds
Doneeractie: €680


Bestuursleden

Voorzitter: Elvire van Vlijmen
Secretaris: Lonneke van Grinsven-Dijkhuizen
Penningmeester: Tom Overgaauw

Aladdin